Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Vězeňská balada

Zpět na seznam textů
Vězeňská balada                           

Lukáš Fišer/Lukáš Fišer  
CD Koncert, DVD Prague Funfair Orchestra


Černý kvádro punc frajera                      
stříbrný skráně a zlatej důl                        
po tetičce co umřela                              
pro pětku by se neohnul                         
 
Do baru vchází jak persona                         
číšník hned pravítko ohejbá v pase                  
pán je tu zase v celý kráse                        
z kyblíku šampaňský otvírá se                       

Holky hned házej vočima                          
tak pěknej a za vodou                             
dneska ho zmámila Gábina                         
k ránu už spolu jdou...                             
 
kdepak                                       

Láska                                        
jo láska                                         
je jako květina                                  
láska                                         
jo láska                                        
orchidea                                       
či bodlina                                     
 
 láska                                        
 jo láska                                      
 na lístku nevinný pel                            
 láska                                         
 jo láska                                        
 uvadne                                         
 abys hned šel                                  
 
 Černý kvádro punc frajera                     
 stříbrný skráně a na krku soud                  
 tetičce propíchli manžela                      
 vrah se vsak zapomněl zout...                             						déchausser
 
 Lakový baťovky šmajdavý                     
 komisař na ně si sáh                           
 bijte se frájové do hlavy                       
 a mordujte jen v ponožkách                   
 
 Kdopak ty mříže ukoval                     
 dopisy studí jak led                           
 a jediná ženská v lapáku                     
 má kosu a bere te hned                         

kdepak                                    
Láska                                    
jo láska                                     
je jako květina                              
láska                                     
jo láska                                   
orchidea                                   
či bodlina                                    
láska                                       
jo láska                                       
na lístku nevinný pel                            
láska                                        
jo láska                                      
uvadne                                      
abys hned šel                                  
abys hned šel...                                
abys hned šel