Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Cabaret

Program zahrnuje známe kabaretní, divadelní a filmové písně, evergreeny, virtuózní skladby a hudební čísla. V programu vystupuje 4-5 hudebníků a zpěvačka. K programu je možnost objednat také vystoupení stepařů a tanečních párů

The program includes well-known cabaret , theater and film songs, classics , virtuoso pieces and musical numbers . The program performs four to five musicians and a singer. The program is able to order a performance by dancers and dance couples.