Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Blázne mi říkáš /Crazy He Calls Me/

Zpět na seznam textů

Já sním že láska vzkvétá
dál po dlouhá léta
stačí říct že mám tě rád
blázne mi říkáš
vím jsem blázen
z lásky se jím chci stát

Ať oheň mně hned spálí 
já mám srdce stálý
pro tvůj úsměv  miluju smích
blázne mi říkáš
vím jsem blázen
blázen do snů, snů tvých

Jako vír co strhne proud
mně tvůj smích začne nést
a nechci víc sám procitnout
když odejdeš 
mý nebe je bez hvězd
jsi stále jen má prvá
a  bláznovství dál trvá
jak žár plamenů
napořád
blázne mi říkáš
vím jsem blázen
blázen co má tě rád

Jako vír co strhne proud
mně tvůj smích začne nést
a nechci víc sám procitnout
když odejdeš 
mý nebe je bez hvězd
jsi stále ta  má prvá
a  bláznovství dál trvá
jak žár plamenů
napořád
blázne mi říkáš
vím jsem blázen
blázen co má tě rád