Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Na pařníku /On the boat/

Zábavný program je postaven na jazzových standartech z období mezi světovými válkami s veselými originálními texty a tanečních skladbách. Diváci mohou,poslouchat, tančit, popíjet...

Entertainment program is built on jazz standards from the period between the world wars, with amusing lyrics and original dance compositions. Viewers can listen , dance , drink ...