Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Festival

Program obsahuje vlastní autorské skladby orchestru. Zahrnuje skladby z období proslulých Divadelních poutí , pořádaných souborem Vikýř/mj. Václav Koubek, Eva Holubová, Bob Klepl, bratři Formanové/, zachycených na desce Supraphonu Housle nebudou, Dalibore!, pokračuje přes repertoár z desky Koncert, které se prodalo přes 80 000 kusů , skladby z DVD Prague Funfair orchestra až k nejnovéjšímu repertoáru, který se soustřeďuje na nové textové verze osvědčených jazzových standartů.

The program contains the author's own compositions the orchestra. Includes songs of the famous Theatre Fairs, held a company Vikýř /Václav Koubek, Eva Holubová, Bob Klepl and the Forman brothers / captured on CD Suprahon Housle nebudou, Dalibore!,Continues through repertoire from CD Concert, which has sold over 80,000 pieces, songs from the DVD Prague Funfair Orchestra to the latest repertoire that focuses on the new text version of famous jazz standards.