Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Folkový večer /Folk Evening/

Program představuje staropražské, české a moravské písně, spolu s klasickými skladbami, které byly ovlivněmi lidovými písněmi /Smetana, Dvořák, Monti, Brahms.../. K programu je možnost objednání vystoupení tanečních párů.

The program represents the old Prague , Czech and Moravian songs , along with classic songs that were affect folk songs / Smetana, Dvořák , Monti , Brahms ... / . Program offers the possibility of ordering dance couples.