Prague Funfair Orchestra

Pražský pouťový orchestr

/Staropražské písně, jazz, swing, folk, evergreeny, šansony, autorská tvorba/

Hudba českých mistrů

Program vezme diváky na cestu do historie české a moravské klasické a populární hudby. Představí skladby a písně Smetany, Dvořáka, Hašlera,Basse, Vejvody, Vacka, Ježka, Voskovce a Wericha, Kainara, Šlitra, Suchého, Kryla...

The program takes viewers on a journey into the history of Czech and Moravian classical and popular music. Compositions and songs of Smetana , Dvorak, Hašler , Bass , Vejvoda , Vacek , Ježek , Voskovec Werich , Kainar , Šlitr , Suchy...